NGỪNG TUYỂN

LÁI XE TRUNG CHUYỂN

Mức Lương: Thỏa Thuận
Chức Vụ: Tài Xế
Hết hạn: 2017-09-15 00:00:00
Địa điểm: TP.Cần Thơ

NGỪNG TUYỂN

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Mức Lương: Thỏa Thuận
Chức Vụ: Kế Toán Tổng Hợp
Hết hạn: 2017-09-15 00:00:00
Địa điểm: TP.Cần Thơ

NGỪNG TUYỂN

NHÂN VIÊN PHÒNG HÀNG

Mức Lương: Thỏa Thuận
Chức Vụ: NV Phòng Hàng
Hết hạn: 2017-09-15 00:00:00
Địa điểm: TP.Cần Thơ

NGỪNG TUYỂN

NHÂN VIÊN TỔNG ĐÀI - BÁN VÉ

Mức Lương: Thỏa Thuận
Chức Vụ: NV Tổng Đài - Bán Vé
Hết hạn: 2017-09-15 00:00:00
Địa điểm: TP.HCM & TP.CT